Φόροι: Σε πολύτεκνους και μεσαία εισοδήματα τα μεγαλύτερα βάρη

foroiΟι έξτρα φόροι εισοδήματος που θα καταβάλουν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες φθάνουν μέχρι και τα 2. 750 ευρώ, ενώ οι επιπλέον φόροι για τους φορολογούμενους με ένα ή δύο παιδιά θα φθάσουν μέχρι και τα 1. 040 ευρώ. Μόνο από τη μείωση του αφορολογήτου ορίου από τις 12. 000 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2010 στις 5. 000 ευρώ για το 2011 και την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας προκύπτουν τα εξής:


Φορολογούμενοι χωρίς παιδιά και εισοδήματα μεγαλύτερα από 5. 000 και μέχρι 12. 000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν για πρώτη φορά ετήσιο φόρο εισοδήματος από 50 έως και 700 ευρώ. Εάν έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12. 000 ευρώ θα χρεωθούν με επιπλέον φόρους από 700 έως 900 ευρώ.
Όσοι βαρύνονται με ένα ή δύο παιδιά και έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 7. 000 και μέχρι 32. 000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν φόρους αυξημένους κατά 100 έως και 1. 040 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 15. 000 έως 32. 000 ευρώ θα πληρώσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος έξτρα φόρους κατά 540 έως και 2. 750 ευρώ.
Οι μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις εντοπίζονται στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Για τους φορολογούμενους χωρίς παιδιά με εισοδήματα από 13. 000 έως 20. 000 ευρώ οι φόροι αυξάνονται από 44% έως 389%, ενώ για τους έχοντες υψηλότερα εισοδήματα τα ποσοστά αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης είναι μικρότερα (2,6% έως 25%).
Για τους φορολογούμενους με 1 παιδί και εισοδήματα από 14. 000 έως 20. 000 ευρώ η φοροεπιβάρυνση αυξάνει από 57% έως 855,6%. Οι φορολογούμενοι με δύο παιδιά και εισοδήματα από 16. 000 ευρώ έως 20. 000 ευρώ θα πληρώσουν έξτρα φόρο για τα εισοδήματά τους που είναι αυξημένοι έως 467% σε σχέση με τα εισοδήματα του 2010.

Της Μαρίας Βουργάνα

Φοροαπαλλαγές - αποδείξεις
Οι φορολογούμενοι εκτός από τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στις 5. 000 ευρώ και τη νέα φορολογική κλίμακα βρίσκονται αντιμέτωποι και με τη δραστική περικοπή των φοροαπαλλαγών, την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και την κατάργηση του μπόνους των αποδείξεων. Ειδικότερα ο φορολογικός «λογαριασμός» φουσκώνει περισσότερο με:
1. Το «μαχαίρι» που μπαίνει στις φοροαπαλλαγές. Οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν κάθε χρόνο σημαντικού ύψους καταναλωτικές δαπάνες και έξοδα για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, τόκους στεγαστικών δανείων και ασφάλιστρα ζωής θα διαπιστώσουν ότι περιορίζεται σημαντικά το φορολογικό όφελος, ενώ δεν θα έχουν κίνητρο να ζητούν αποδείξεις (π. χ. από γιατρούς, φροντιστήρια). Με το νέο σύστημα που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2011, οι εκπτώσεις των ποσών αυτών από τον φόρο εισοδήματος μειώνονται δραστικά.
2. Τις αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων. Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται ανέρχεται στο 25% του εισοδήματος με ανώτερο ύψος τις 15. 000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα πληρώνουν φόρο 10% στη διαφορά, ενώ δεν θα έχουν κανένα όφελος αν καταφέρουν να συγκεντρώσουν περισσότερες αποδείξεις από αυτές που απαιτούνται.
3. Την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 10% έως και 70%. Τα νέα τεκμήρια διαβίωσης ισχύουν για τα εισοδήματα του 2011 και θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2012. Φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα που κατοικούν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία και παράλληλα διαθέτουν ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού θα βρεθούν αυτομάτως πάνω από το νέο αφορολόγητο όριο των 5. 000 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσουν μεγάλα ποσά φόρου εισοδήματος στην εφορία αφού θα φορολογηθούν για το εισόδημα που προκύπτει βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης και όχι για το πραγματικό. Ο συνδυασμός του μειωμένου αφορολογήτου και των αυξημένων τεκμηρίων αναμένεται να υποχρεώσει κάθε φορολογούμενο να εμφανίσει τεκμαρτό εισόδημα που υπόκειται σε φόρο.
Οι επιβαρύνσεις
Παραδείγματα
Έγγαμος φορολογούμενος 40 ετών με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 35. 000 ευρώ. Πληρώνει 4. 000 ευρώ ετησίως για ενοίκιο κύριας κατοικίας, 1. 000 ευρώ για ασφάλιστρα ζωής και 500 ευρώ για δίδακτρα σε φροντιστήρια. Eπίσης έχει συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 10. 000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2010:

 

 • Φόρος κλίμακας: 5. 660 ευρώ
 • Έκπτωση φόρου από ενοίκια: 240 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 480 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από δίδακτρα: 240 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από αποδείξεις: 125 ευρώ
Φόρος για τα εισοδήματα του 2010: 4. 575 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2011:
 • Φόρος κλίμακας με αφορολόγητο 5. 000 ευρώ: 6. 670 ευρώ
 • Έκπτωση φόρου από ενοίκια: 100 ευρώ: 100 ευρώ
 • Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 240 ευρώ
 • Έκπτωση φόρου από δίδακτρα: 100 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από αποδείξεις: 0
 • Φόρος για τα εισοδήματα του 2011: 6. 230 ευρώ.
Πρόσθετος φόρος για το 2011: 1. 655 ευρώ
Άγαμος 32 ετών με ετήσιο εισόδημα 15. 000 ευρώ πληρώνει 3. 500 ευρώ το χρόνο για ενοίκιο κύριας κατοικίας. Έχει συγκεντρώσει αποδείξεις 4. 000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2010:
 • Φόρος κλίμακας: 540 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από ενοίκια: 240 ευρώ
 • Έκπτωση φόρου από αποδείξεις: 190 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2010: 110 ευρώ
Φορολογική επιβάρυνση για το 2011
 • Φόρος κλίμακας: 1. 240 ευρώ
 • Έκπτωση φόρου από ενοίκια: 100 ευρώ
 • Έκπτωση φόρου από αποδείξεις: 0
 • Φόρος για τα εισοδήματα του 2011: 1. 140 ευρώ.
Πρόσθετος φόρος για το 2011: 1. 030 ευρώ
Έγγαμος με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 32. 000 ευρώ. Πληρώνει για τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 4. 000 ευρώ ετησίως, νοσήλια 3. 000 ευρώ, δίδακτρα για το ένα παιδί 700 ευρώ και έχει συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 15. 000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2010:
 • Φόρος κλίμακας: 2. 570 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από τους τόκους: 800 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από νοσήλια: 600 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από δίδακτρα: 240 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από αποδείξεις: 780 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2010: 390 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2011:
 • Φόρος κλίμακας: 5. 320 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από τους τόκους: 400 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από νοσήλια: 300 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από δίδακτρα: 100 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου από αποδείξεις: 0
 • Φόρος για τα εισοδήματα του 2011: 4. 520 ευρώ
Πρόσθετος φόρος για το 2011: 4. 130 ευρώ.
Εκδηλώσεις
Ιούλιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Τα νέα μας - Newsletters
Μάθετε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και τις προσφορές του Συλλόγου μας. Γίνεται μέλος στα newsletters.
Καιρός