Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο , το οποίο τιτλοφορείται « Δήλωση Ρητής Επιφύλαξης»

Ακολουθεί η νομική φόρμα 

pdfIcon