Αλαλούμ με τους πολύτεκνους στα ΑΕΙ

moria

Μια... παράδοξη διαδικασία ακολουθεί το υπουργείο Παιδείας για όσους υποψήφιους εισήχθησαν σε ΑΕΙ με την κατηγορία των παιδιών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, αλλά στην πορεία διαπιστώθηκε ότι (χωρίς δόλο τους) δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Τους καλεί να προσέλθουν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου στις γραμματείες των ΑΕΙ όπου εισήχθησαν για να εγγραφούν -παρότι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αυτής της ειδικής περίπτωσης- ώστε στη συνέχεια να... διαγραφούν και να προχωρήσει στην εισαγωγή τους σε επόμενη Σχολή ή Τμήμα με τη γενική σειρά σύμφωνα με το μηχανογραφικό τους.

Το πρόβλημα
Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα ανέκυψε όταν διαπιστώθηκε ότι μερικές δεκάδες υποψηφίων παρότι είναι παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν μία από τις θέσεις στα ΑΕΙ που δόθηκαν στους υποψηφίους των κατηγοριών αυτών.


 

Σύμφωνα με το νόμο, προκειμένου ένας υποψήφιος να υπαχθεί σε μία από τις ειδικές κατηγορίες θα πρέπει το μεγαλύτερο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας να είναι έως 23 ετών και στην περίπτωση των τρίτεκνων έως 26 ετών. Όμως, ο έλεγχος των δικαιολογητικών έδειξε ότι ο μεγάλος αδελφός κάποιων υποψηφίων ξεπερνούσε το όριο ηλικίας. Έτσι, αποφασίστηκε οι παραπάνω υποψήφιοι να εισαχθούν σε επόμενη σχολή με βάση την κατάταξη που είχαν κάνει στο μηχανογραφικό τους δελτίο και με κριτήριο τις βάσεις εισαγωγής της γενικής κατηγορίας εισακτέων. Αυτό, σημαίνει ότι πολλοί θα αναγκαστούν να αλλάξουν σχολή, ακόμη όμως και να μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Χαρά Καλημέρη