Δελτίο τύπου

polyteknoi

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΚΟΖΑΝΗΣ                         ΚΟΖΑΝΗ  15/1/2024
ΣΩΚΡΑΤΗ  ΜΠΛΙΟΥΡΑ   2
ΤΗΛ.& FAX  24610-22821
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.  5                                                               

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του  συλλόγου  πολυτέκνων  Κοζάνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΚΟΖΑΝΗΣ καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 6:μμ το απόγευμα στον ημιώροφο του Μπλιουρίου  Ιδρύματος στην Κοζάνη με θέματα:


1. Λογοδοσία του Διοικητικού συμβουλίου.
2. Οικονομικός απολογισμός χρήσεων 2023
3. Έκθεση  επιτροπής έλεγχου.
4. ΄Εγκριση πεπραγμένων έτους 2023
5. Ψήφιση  προϋπολογισμού 2024
6. Συζήτηση και έγκριση δαπανών εκδήλωσης 2024 .

Επειδή δεν θα υπάρχει απαρτία στις 2/2/2024 του μήνα Φεβρουαρίου, η Γενική  Συνέλευση θα γίνει την παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 6:μμ το απόγευμα στον ημιώροφο του Μπλιουρίου  Ιδρύματος στην Κοζάνη
 
                                             ΕΝΤΟΛΗ Δ/Σ
                                     

        Ο Πρόεδρος                                ο Γεν. Γραμματέας
       Κυριάκος Ιωαννίδης                     Λέγγος Σωτήριος.