Σύλλογος Πολυτέκνων Κοζάνης
ιδρύθηκε το 1929
περισσοτερα
Θεώρηση Βιβλιαρίων
Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε.
περισσοτερα
Ανακοινώσεις
για να μάθεις όλα τα τελευταία νέα του Συλλόγου
περισσοτερα
Φωτογραφικό Υλικό
φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις μας
περισσοτερα
Previous slide
Next slide

Πιστοποιητικo πολυτεκνικhς ιδιoτητας

Το Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Πολυτεκνικής Ιδιότητας εκδίδεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή του:

 • Θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνων γονέων
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως των πολυτέκνων γονέων

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

 • Για την έκδοση του Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας ενημερώνεται ο αιτών με αυτόματο e-mail και sms και ότι:   
 • Το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την Πύλη και επομένως μπορεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Φορέας να επιβεβαιώσει την γνησιότητά του, με βάση τον αναγραφόμενο κωδικό εγγράφου, είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή (φωτοαντίγραφο), σύμφωνα με το ν. 4727/2020, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από Δικηγόρο, Αστυνομία, ΚΕΠ ή άλλη Αρχή.
 • Το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του.
 • Εάν το μήνυμα αποστολής του Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας δεν ανευρίσκεται στα «Εισερχόμενα», παρακαλούμε να το αναζητάτε και στο φάκελο «Ανεπιθύμητη ή Ενοχλητική Αλληλογραφία».
 

Διαβάστε παρακάτω ενδιαφέρουσες σύντομες διευκρινιστικές ερωτοαποκρίσεις:

 1. Που μπορώ να βρω τον αριθμό μητρώου ΑΣΠΕ;

Απάντηση: Στο επάνω μέρος (επάνω από τη φωτογραφία) της ταυτότητας αναγράφονται δύο αριθμοί, ο μεγάλος αντιστοιχεί στον αριθμό μητρώου της ΑΣΠΕ (ενώ  ο μικρός είναι ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου Πολυτέκνων).

 1. Τι μορφής πρέπει να είναι τα αρχεία που ανεβάζετε στην αίτηση;

Απάντηση: Οι φωτογραφίες της ταυτότητας πρέπει να είναι αρχεία jpg ή pdf μεγέθους έως 5 MB, ενώ το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι αρχείο pdf.

 1. Μέχρι πότε διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα των γονέων και των τέκνων;

Απάντηση:   α) Οι γονείς διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως.

                  β) Τα τέκνα απολαμβάνουν τα δικαιώματα των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω του ενός από τους γονείς. Παύει να ισχύει μετά θάνατον και των δύο πολύτεκνων γονέων, οπότε και δεν δύνανται πλέον να αιτηθούν ΠΠΙ.

 1. Ποιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλουν τα τέκνα;

Απάντηση: Αυτό της οικογένειας των πολύτεκνων γονέων τους. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από την ηέρομηνία της αίτησης.

 1. Τα τέκνα που δεν έχουν ταυτότητα, ποιας ταυτότητας φωτοαντίγραφο επισυνάπτουν

Απάντηση: Της πολυτεκνικής ταυτότητας ενός από τους γονείς τους.

 1. Σε πόσο χρόνο εκδίδεται το ΠΠΙ;

Απάντηση: Κατά μέσο όρο σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως φόρτου εργασιών. Ζητήστε εγκαίρως το ΠΠΙ, όχι 1-2 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του.

 1. Αν το χρειαστώ σε έντυπη μορφή, μπορώ να το εκτυπώσω;

Απάντηση: Ναι μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr διαθέσιμης και στο σύνδεσμο https://docs.gov.gr/validate .

 1. Ποια η διάρκεια ισχύος του ΠΠΙ:

Απάντηση: Έχει διάρκεια ισχύος έξι(6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

 1. Ποιος χαρακτηρίζεται πολύτεκνος;

Απάντηση: Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α. Όσοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων.

β. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα.

γ. Ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία τέκνα.

δ. Τα απορφανισθέντα τέκνα σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.

 1. Η έκδοση του ΠΠΙ έχει κόστος;

Απάντηση: Όχι, η έκδοση για τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις γίνεται ατελώς

Ιστορικο

Σύλλογος Πολυτέκνων Κοζάνης

O Σύλλογος Πολυτέκνων Κοζάνης ιδρύθηκε το 1929.

Το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.291/1994 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης αναγνωρίσθηκε με την υπ’αριθ.8143/7-1-2000 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 1940/24-2-2000.

Διοικείται από εννέα (9) αιρετούς Συμβούλους, στους οποίους έχουν ανατεθεί διάφορες αρμοδιότητες πέραν αυτών που ορίζονται από το Καταστατικό. (όπως διοργανώσεις εκδηλώσεων, διανομή αγαθών, κοινωνικές δραστηριότητες, έρευνες κ.α.).

ανακοινωσεις / δελτια τυπου

φωτογραφικο υλικο

φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις μας